Home Club Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
Vandana Recieved on 11-10-2004

Vandana: 
Paramshradhey Paramaradhya Parampujya Mahamana Gurudev Acharya Shri ke pawan charano mein hum sab ki vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana avam sukh prichha.
Name: 
Suresh Jain
City: 
Not submitted
Country: 
USA

Vandana: 
vande guruvaram,vande yuvacharyavaram appko teen bar tikkhuto ke paat se vandana
Name: 
praveentatia
City: 
chennai
Country: 
india

Vandana: 
t.gurudev aapko anant vandana.mein bhi aap sum pragyawan banu. tumhari krupa mil jaye toh aur kya chahiye.tumhari drusti mil jaye toh aur kya chahiye.bhav sagar mein duub rahe vyakti ko agar ,tum mil gaye to aur kya chahiye..
Name: 
meenu
City: 
chennai
Country: 
india

Vandana: 
t.gurudev aapko anant vandana.mein bhi aap sum pragyawan banu. tumhari krupa mil jaye toh aur kya chahiye.tumhari drusti mil jaye toh aur kya chahiye.bhav sagar mein duub rahe vyakti ko agar ,tum mil gaye to aur kya chahiye..
Name: 
meenu
City: 
chennai
Country: 
india

Vandana: 
Vande Guruvaram
Name: 
Arpit Kumar Dubey
City: 
Surat
Country: 
India

Vandana: 
muni shri kumarshramnji,munishri jaykumarji & munishri dineshkumarji ko shabhakti vandna arj ho salil lodha
Name: 
salil lodha
City: 
mumbai
Country: 
india

Vandana: 
pujyavaro ko bhavbhini vandana salil lodha
Name: 
salil lodha
City: 
mumbai
Country: 
india

Vandana: 
Param Shradheya, Preksha Praneta, Anuvrat Anushasta, Yugpradhan Acharyapravar, Shradheya Yuvamanishi Yuvacharya shri, Vandaniya Sadhvipramukha shri ewam sabhi Sadhu, Sadhwiyon ko vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
HITESH BHANDIA jaipur
City: 
BANGKOK
Country: 
THAILAND

Vandana: 
Param Shradheya, Preksha Praneta, Anuvrat Anushasta, Yugpradhan Acharyapravar, Shradheya Yuvamanishi Yuvacharya shri, Vandaniya Sadhvipramukha shri ewam sabhi Sadhu, Sadhwiyon ko vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
sunil mittal
City: 
Not submitted
Country: 
india

Vandana: 
Vande Guruvaram! Shri Shri 1008, Praata-smraniya, Yugapradhan, Preksha-praneta, Acharayapravar, Shredhya Yuvacahrayashri, Mahashramaniji Adi Sarv Charitra Atmao Ke Charnarvind Mein Panchang Pranati Poorvak Vandana Evm Sukh Prichha!
Name: 
NORATAN MAL GOLCHHA
City: 
Not submitted
Country: 
HONGKONG

Visit more other links related to Terapanth Club:

Create AKP
View AKP
Send e-Vandana
Other's e-Vandana
E-cards
Quiz