Home Club Feedback Contact Us
Mangal Path
Pravachan
Vigyapti
Jainism
Terapanth
Anuvrat
Jeevan Vigyan
Preksha Meditation
Jain Gyanshala
Children Corner
Art Gallery
Picture Gallery
Literature
Online Shop
Songs
Terapanth Club
Online Mantras
Jigyasa
Other Related
 
Vandana Recieved on 07-01-2004

Vandana: 
Vande guruvarma, Vande Bhagwan,Gurudev Acharya Shri ke pawan charano mein meri vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana avam sukh prichha. Vande guruvarm
Name: 
Ila Patel
City: 
Houston,tx 77036
Country: 
USA

Vandana: 
Paramshradhey Paramaradhya Parampujya Mahamana Gurudev Acharya Shri ke pawan charano mein hum sabki vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana avam sukh prichha.
Name: 
Suresh Jain
City: 
Not submitted
Country: 
USA

Vandana: 
Param Shradheya, Preksha Praneta, Anuvrat Anushasta, Yugpradhan Acharyapravar, Shradheya Yuvamanishi Yuvacharya shri, Vandaniya Sadhvipramukha shri ewam sabhi Sadhu, Sadhwiyon ko vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
Rajendra Kumar Bengani
City: 
Not submitted
Country: 
U A E

Vandana: 
VANDE GURUVARAM,VANDE BHAGVAN.PRAMPUJYA GURUDEV,YUVACHARYASREE,SADHAVI PRAMUKHASREE KE KAR KAMALON MEIN MERI SAPARIWAR SAVINAY VANDANA.AAPKE SUKH-SATA HOGI.MATHENVANDAMI. BHIKAMCHAND BENGANI&FAMILY.
Name: 
BHIKAM CHAND BENGANI
City: 
Not submitted
Country: 
INDIA

Vandana: 
Param Shradheya, Preksha Praneta, Anuvrat Anushasta, Yugpradhan Acharyapravar, Shradheya Yuvamanishi Yuvacharya shri, Vandaniya Sadhvipramukha shri ewam sabhi Sadhu, Sadhwiyon ko vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
sunil mittal
City: 
Not submitted
Country: 
india

Vandana: 
Vande Guruvarma Vande bhagwan app ko mera vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
Ila Patel
City: 
Houston,tx 77036
Country: 
USA

Vandana: 
Param Shradheya, Preksha Praneta, Anuvrat Anushasta, Yugpradhan Acharyapravar, Shradheya Yuvamanishi Yuvacharya shri, Vandaniya Sadhvipramukha shri ewam sabhi Sadhu, Sadhwiyon ko vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana evam sukh prichha
Name: 
HITESH BHANDIA jaipur
City: 
BANGKOK
Country: 
THAILAND

Vandana: 
Paramshradhey Paramaradhya Parampujya Mahamana Gurudev Acharya Shri ke pawan charano mein hum sabki vinamra bhav se panchang pranati purvak bhav bhini vandana avam sukh prichha.
Name: 
Suresh Jain
City: 
Not submitted
Country: 
USA

Visit more other links related to Terapanth Club:

Create AKP
View AKP
Send e-Vandana
Other's e-Vandana
E-cards
Quiz